Steen Steensen Blicher, en last og en lidenskab.

Der er to vigtige sider af Steen Steensen Blichers virke, det folkeligt-kulturelle, nogen vil kalde det den politiske side, og hans litterære produktion.

Når man som jeg bor i den kommune, hvor Himmelbjerget ligger, kan man ikke beskæftige sig ret meget med Blicher, før Himmelbjergmøderne bliver interessante. Det var her, samfundsborgeren Blicher samlede høj og lav fra store dele af landet og specielt det Jylland, han kendte og forstod så godt, i et fællesskab, der var med til at forstærke de spirende liberale tiltag i samfundet, der i løbet af en ca. 10-årig periode førte til enevældens fald 10 år efter det første Himmelbjergmøde, nogle ganske få dage for Blichers død.

Langt de fleste kender højdepunkter i digtningen og forfatterskabet som Sig nærmer Tiden, E Bindstouw , Landsbydegnens Dagbog eller Hosekræmmeren.

Men der er stadig vinkler at anlægge og mindre kendte noveller at arbejde med. Selv har jeg f.eks. kig på novellen Stakkels Louis, og besøgte for et par år siden stedet hvor en del af den foregår, i det nordlige Frankrig.

Blichers kendskab og kærlighed til, respekt for og beskrivelse af livet blandt jyske bønder og andre jævne mennesker, det er noget, der for altid vil være afgørende i dansk kultur Der er ting, der når på højde med Johs. V. Jensens store romaner. Der er Holbergagtig satire i f.eks. hans beskrivelse af revolutionsromantikerne i Jacobinerklubben i Viborg. Og der er en glæde over, indleven i og betagende beskrivelser af naturen og landskabet, dyre- og fugleliv, og først og fremmest er der en fuldendt harmoni mellem alle disse elementer. Hvad måske ikke så mange ved, har hans krimi-novelle, Præsten i Vejlby så mange lighedspunkter med Mark Twains Tom Sawyer, Detective, at seriøse litteraturforskere har forsket i den meget direkte inspiration, Twain har fået, måske gennem læsning af en oversættelse af Blichers novelle, mens han i 1890-erne boede i Paris
Sammen med en forgænger på posten som formand for det byrådsudvalg, der har kultur som en del af ansvarsområdet, Børge Elkjær (K) foreslog jeg, da Ry Kommune blev bedt om at adoptere et af DSBs IC-3 tog, at det blev døbt St. St. Blicher. Vort forslag blev fulgt, og selv om toget var indblandet i et sammenstød lidt nord for Århus nogle år efter, kører det fast mellem Århus og København. Udsmykningen i toget er gengivelser af Johannes Larsens træsnit til illustration af digtsamlingen Trækfuglene, et toppunkt i dansk bogillustration.Det sidste kendte portræt af Blicher er denne blyantstegning af Gertner fra 23. maj 1845. Blicher har selv signeret det med teksten : "S.S. Blicher f. i. Vium 11te Oct. 1782"

Jeg indrømmer gerne, at det er svært at gå forbi en bogkasse eller et antikvariat. Det er i tidens løb blevet til en betydelig samling, omfattende enkelte sjældne, flere næsten ukendte og de mere klassiske udgivelser.

Jeg er medlem af Blicherselskabet, der udgiver bøger , udsender nyhedsbreve og afholder seminarer og andre arrangementer om de mange sider af Blicher.

Blichers og min fælles interesse for jagt har naturligvis været med til at styrke min interesse for hans forfatterskab, også fordi jagt jo er et centralt emne som f.eks. de skønne jagtafsnit i Landsbydegnens Dagbog, eller opskriften på sortkrudt i Diana.

I marts 1998, ved markeringen af 150-året for Blichers død, var min Blicherkalender færdig. Den fylder godt 100 sider, og skal løbende opdateres. Det var et fritidsprojekt, der til sidst blev færdigt.

Kalenderen er et forsøg på at registrere, dag for dag, hvad vi kender af aktiviteter vedr. Blicher.

Faktisk lykkedes det, lidt på grund af min metode, at få en række datoer for børnefødslerne i den Blicherske familie sat på plads. De har givet anledning til en række misforståelser blandt kendte og ukendte Blicherforskere helt siden Aakjær m.fl.

Kalenderen kan hentes her i enten Word-, WordPerfect- eller txt-fil. Den sidste er den mest uoverskuelige, fordi tekstens opstilling ikke er bibeholdt. En printet udgave m/illustrationer kan bestilles ved at sende mig en e-mail eller ringe mig op.Det ældste, kendte billede af St.St. Blicher er dette fra 1834, menes at være malet af Diedrich Chr. Blicher, søn af Jens Chr. Blicher i Understed, SSBs fætter. Der er lavet flere kobberstik efter billedet, og folk, der har kendt Blicher personligt har om ét af disse udtalt, at han akkurat så således ud.

Christen Dalsgaards maleri af Blicher med tre tatere på heden, er, selv om det ikke er samtidigt, næsten det mest kendte af Blicherportrætterne. Billedet er malet i 1866 og hænger nu på Frederiksborgmuseet.


Hent Blichermelodier:

Sig nærmer Tiden
Mads Doss
Jyden han æ stærk å sej
I Skanderborrig Enge

Steen Steensen Blicher fødtes i Vium den 11. Oktober 1782.

Han blev student 1799 og bestod teologisk embedseksamen 1809.

Han har skrevet en lang række digte og noveller, først og fremmest om den jyske almue og jysk natur. En del af Blichers værker er skrevet i jysk dialekt.

Efter kandidateksamen var Blicher først adjunkt i Randers, senere præstegårdsforpagter hos sin far, Niels Blicher i Randlev. 1819 præst i Thorning, syd for Viborg.

1824 præst i Spentrup-Gassum ved Randers.

1839 var Blicher initiativtager til det første Himmelbjergmøde.

Blicher døde den 26. marts 1848.
---------
Litteraturforskeren Hans Brix skrev i Blicherstudier (1916):

"Steen Blichers Livsgang var opfyldt af smaa og pinagtige Begivenheder. Hans Personlighed var rigeligt udstyret med Kanter og Mangler, men bredfuld af egenartet Liv.

Hans Kunst er af den gode Art, og hans ypperste Frembringelser saltet med de stærke Salte, der bevarer mod Tilintetgørelsen.


Læs mere om Blicher og læs nogle af hans bedste noveller.