Kommentarer til aktuelle politiske spørgsmål

Denne hjemmeside er startet med to formål:

At oplyse og skabe debat.

Siden her er mit oplæg til debatten. Håber så, den kører videre andre steder.
Du kan svare mig med en mail direkte fra siden her.

Det er planen, at der præsenteres nye synspunkter her mindst en gang om ugen.

Dit navn:
Din e-mail:
Indhold:
Når man læser den lokale presse, som dækker kommunale forhold særdeles indgående og loyalt, kan man få det indtryk, at politikerne er uenige om næsten alt.

Og bedømmes vi alene på det, der sker på byrådsmøderne, kan man få det indtryk, at vi taler og taler. Men ikke kommer videre. At kommunalpolitik er skyttegravskrig.

Som udvalgsformand kunne jeg sommetider have lyst til at invitere pressen ind.

I stigende grad, tør jeg godt sige efter mere end 11 i kommunalpolitik, lyttes der til hinandens argumenter. I flere og flere tilfælde oplever man, i hvert fald i de to udvalg, jeg er medlem af, at de traditionelle alliancer går op i svejsningen.

Vi kommer nok til møde med vores umiddelbare indstilling. Men meget ofte finder vi en enig holdning på baggrund af de argumenter og den viden, et eller flere udvalgsmedlemmer kommer med.

KOMMENTAR.

Museerne i Ry Kommune.

Meget pludseligt blev byrådet på foranledning af Anders Jørgensen (TK) bragt i den situation at tage stilling til den fremtidige placering af Fesrkvandsmuseet.

Flertallet besluttede at Ferskvandsmuseet under alle omstændigheder skulle have en fremtidig placering på Siimtoften.

Det er området mellem Kvickly (den grønne ring) og Ry Marina, samt det areal vest for Kvickly, hvor Ry Beton & Trælast nu ligger, der bla. tænkes reserveret til Ferskvandsmuseum.


Venstre stemte imod.

Efter vores opfattelse er det alt for tidligt at lægge sig fast på denne placering, meget få andre anvendelser er rigtigt debatteret, vi ønsker er reel debat blandt kommunens borgere om områdets anvendelse, og til de endelige beslutninger er gennemført finder vi, der for rfet få midler kan skabes en åbent område med græs, borde/bænke, udsigt m.v.

Hertil kommer, at det efter vores opfattelse er et uafklaret spørgsmål, om og hvorfor Ferskvandsmuseet overhovedet skal placeres på Siimtoften. Venstre har udsendt et debatoplæg om en placering i nærheden af Øm Kloster Museum, kanalerne øst og vest for Emborg (hvorfor forresten ikke sætte vand i dem igen?) Gudensø og Mossø.

De to museer kunne støtte hinanden.

Øm Kloster Museum har fremgang. Men der er såvel her som på Ferskvandsmuseet plads til langt flere besøgende.

Vi ved at bestyrelsen bag Øm Kloster Museum har et udspil på vej om nybyggeri ved museet.

Hvorfor haster det pludselig så meget med de beslutninger omkring Siimtoften?

Er det fordi man ser muligheden for et magtskifte i kommunen med mindre indflydelse for toneangivende museumsfolk i kommunen til følge efter valget i november 2001.

Debatten om museerne præges af at nogle mener jeg som politiker og udvalgsformand modarbejder Ferskvandsmuseet og skulle være imod det som sådan. På byrådsmødet i marts blev det direkte sagt at jeg ønskede det bombet.

Intet er mere forkert.

Men jeg medgiver gerne, at når museet ønsker at skabe en meget omfattende samling af gamle, mere eller mindre bevarede både i Ry, bliver jeg betænkelig. Aktuelt har museet meddelt at man vil engagere sig med en gammel båd, der for mange år siden sejlede med turister i området.

Det er spørgsmålet om det er den opgave, Ry Kommune skal løse.

Ferskvandsmuseet blev etableret med stor lokal velvilje på et tidspunkt, hvor Venstre havde borgmesterposten i byen. Vores medvirken til museets etablering er derfor ikke til diskussion. Men målet dengang i bestyrelsen var i højere grad end nu at formidle viden og oplevelser om flora og fauna i Det Midtjyske Søhøjland.

Der er stadig et mægtigt potentiale på dette felt, som jeg synes museet skulle interessere sig mere for. Og mindre for roelygter i byen og mystik-prægede traveture.

Jeg vedstår gerne udtalelser om at kommunen og dens borgere burde have fået mere ud af de ca. 2 mill. kr. der direkte er tilført Ferskvandsmuseet siden 1998 når indeværende års tilskud er betalt. Nye, skiftende udstillinger. Publikationer, mindre bøger m.v. Noget nyt, og noget, der satte Ry på landkortet i bla. naturhistorisk sammenhæng.

Og jeg vedstår gerne, at Ferskvandsmuseets bestyrelse ikke har ønsket at tage en åben diskussion om fremtiden og det, der er sket af nyt de senere år. Man har givet udtryk for tilfredshed med kvalitet og aktivitetsniveau.

Man har så valgt at benytte sine politiske forbindelser, når der var brug for kommunal velvilje.

Fremtiden for museerne i kommunen bør ikke være en kamp mellem det ene eller det andet. Men debatten skal også tage udgangspunkt i det reelle. Og for mig er der på kort sigt i hvert fald mere potentiale i museet ved Øm end det, der lige nu er på Siimtoften.

Peder Porse
Byrådsmedlem
Formand for Kultur- og Voksenudvalget. (V)